"Цигулка в киното" - Бургаска опера на Праник Акве Калиде 2019