Център за подкрепа и личностно развитие - Бургас в "Един Учебен Ден" - 4 април 2018