Събития

Какво не бива да пропускате…

ПЪРВАТА КНИГА ЗА АКВЕ КАЛИДЕ

Книгата, посветена на проучванията в древния град Акве калиде, излезе от печат. Тя бе реализирана като част от проект „Общото културно наследство без граници-TOGETHER“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020 г. Книгата ще бъде представена на 14.09 от 17.00 часа - в рамките на празниците на Акве калиде.