"Пътят на Афродита" - театрално представление в "Акве Калиде"