Официално откриване на проект „Общото културно наследство без граници“