Новини

Какво се случи и какво предстои…  

Затваряне

Музеят на ТК "Акве Калиде" ще бъде затворен до 21.12.2020 г. по Заповед РД-01-677/ 25.11.2020, т.7 на МЗ.