Новини

Какво се случи и какво предстои…  

УСПЕШНО НАЧАЛО НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО ЛЯТО В АКВЕ КАЛИДЕ

Трета седмица продължават археологическите проучвания на Късноантичната и средновековна крепост Акве калиде – Терма в кв. Ветрен на гр. Бургас. И този сезон разкопките са финансирани от Община Бургас. Ръководител на екипа е доц.д.н. Димчо Момчилов, а зам.-ръководител – ас. Мирослав Класнаков (РИМ-Бургас). Освен археолози в екипа участват и студенти от бургаски университети.

През 2016 г. разкритията протичат в Източния сектор, като пред археолозите стои задачата за проучване на част от терена в дълбочина. Продължава разкриването на зид от V век, северно и южно от който са разположени стопански помещения. Сградите са разрушени от силен пожар, като са запазени голяма част от руините на покривната конструкция. Предстои демонтиране и документиране на запазените останки в самите помещения.

В северна посока археолозите регистрираха зид с внушителни размери, чиято дебелина достига 3.60 м. Продължава проучването в дълбочина на терена около него. В източна посока продължава разкриването на масивни стени, изградени с представителен квадров градеж. Тези археологически структури се свързват с монументална административна сграда.

До момента са открити многобройни фрагменти от керамични съдове, които се разполагат в голям хронологически диапазон – от късните фази на ранната желязна епоха до XVII век. Между тях има и чернофирнисова керамика, изцяло запазена паница от римската епоха, паница със сграфито украса от XII век и много други. Най-горният пласт е наситен с керамика от късноосманския период – XVIII-XIX век. Открити са и около 70 монети, като някои от тях са сечени в империята на Филип II и Александър Велики, монети на римските императори и византийските василевси, корубести монети на Латинската империя и късна Византия, монети на османските султани.

Сред находките има и фрагменти от средновековни стъклени гривни, метален пръстен с гема, бронзова закопчалка за книга, различни архитектурни детайли и други. До този момент са открити и фрагменти от статуарна каменна пластика, които вероятно ще разкрият нови страници от живота на античния градски център и средновековната крепост Акве калиде – Терма.

Разкопките продължават и със сигурност ще ни разкриват още от приказката „Акве калиде“.