Новини

Какво се случи и какво предстои…  

Седмица на градовете и регионите на ЕС

На 9 октомври, на форума "Седмица на градовете и регионите на ЕС", бе представен ТК "Акве Калиде", по повод успешно звършения проект “ЗАЕДНО: Културно и историческо наследство отвъд границите“ /“TOGETHER: Common cultural and historical heritage beyond the borders“/. В модула "Европа отвъд билбордовете", който се състоя в Брюксел, бяха представени резултатите от трансгранични проекти с европейско финансиране. Единственият проект в областта на туризма, представен на европейския форум, бе реализираният в Акве Калиде през изминалите 2 години от Регионален исторически музей - Бургас, в партньорство с култрно-исторически обект в гр. Къркларели, Р Турция. В рамките на този проект се реставрираха и консервираха най-значимите археологически структури, открити досега в Акве Калиде. Археологическата зона се социализира и се превърна в пространство за свободна разходка на посетителите, с указания върху голям информационен билборд. По-интересните структури се откроиха с декоративно нощно осветление. Дигитализираха се голяма част от находките, които могат да бъдат разгледани на електронно устройство в туристическия комплекс. Проведе се Национална конференция, а докладите й станаха част от Първи том, "Акве Калиде - любимите бани на императори, царе и султани". Книгата за Акве Калиде се публикува на хартиен носител и в електронен вариант в сайта на РИМ-Бургас.

Аудиторията на престижния европейски форум бе заинтригувана да научи за туристически комплекс "Акве Калиде" и за Бургас. Публиката бе впечатлена от богатата история на мястото и съвременните похвати, използвани за нейното преставяне пред туристите. Бяха зададени много въпроси, свързани с туристическия обект за културен туризъм, с неговата достъпност и дали не е част от Европейския културен маршрут. Бяха изразени интереси за бъдещи партньорства в европейски трансгранични проекти.