Новини

Какво се случи и какво предстои…  

Първият бански комплекс в Акве калиде е построен през ІІ век след Хр.

Най-ранните находки на територията на Акве калиде са от преди 7 000 години. Причината за зараждане на живот на това място са лековитите топли минерални води, които извират тук и до днес.

Първият бански комплекс в Акве калиде е построен от Император Траян през ІІ в. сл. Хр. Постройката била много голяма, вероятно с квадратна форма, с обща площ от близо 5 000 кв. м. Банята се е отоплявала с хипокауст – римска система за подово и стенно отопление, което осигурява топлина дори и в най-студените зимни месеци.

От това време са запазени два аподитериума /съблекални/, в които посетителите оставяли личните си вещи и дрехи, преди посещение на баните. Югоизточният аподитериум е граден от огромни каменни блокове, наречени квадри, скрепени с хоросанова спойка. Функционирал е поне до началото на ХІІІ в. /1206 г./.

При археологическите разкопки в Акве калиде е проучен и студен басейн, изграден от каменни блокове. Облицован е с керамични, а по-късно и с големи мраморни плочи. От източната му страна е разкрит тръбопровод за захранване с чиста вода, а от юг отточния канал. Дълбочината му достига до 1,30 м.

Най-древните /антични/ бани построени тук са използвани и надграждани през вековете. Те са послужили като основа за построяване на средновековния, а в последствие и на съвременния бански комплекс, функционирал на това място до 2005 година.