Новини

Какво се случи и какво предстои…  

Музеят на ТК „Акве Калиде“ очаква посетители от утре - 12 май 2020

От 12 май атрактивният музей на ТК „Акве Калиде“ ще възобнови посещенията и прожекциите на 3D мапинг при засилени противоепидемични мерки. Работното време е от 9:00 до 17:00 ч., без почивен ден. Прожекциите са на всеки кръгъл час, като за една прожекция ще бъдат допускани до 14 души, разположени на безопасно разстояние.  

Местата за изчакване на посетителите са указани. В сградата на музея ще се допускат само посетители с предпазни маски или шлемове, без прояви на остри заразни заболявания.

Извършена е пълна дезинфекция на вътрешните и външни пространства. Дезинфекция на устройства и повърхности ще се извършва след всеки посетител. За клиентите са осигурени дезинфектанти за ръце и предпазни ръкавици.

Всички служители са инструктирани и снабдени с предпазни средства. Те ще следят за спазване на заповедите на МЗ и осигуряване на безопасността на всеки посетител.