Новини

Какво се случи и какво предстои…  

Исторически възстановки в Акве Калиде

Ще бъде представен момент от живота на знатна болярска жена – нейните антураж и облекло по време на път. При посещението й на занаятчийски събор в Акве Калиде, преминавайки покрай Манастир тепе охраната на знатната дама ще отблъсне и предотврати организирано разбойническо нападение. Втората картина ще покаже: живота на местен болярин - всекидневието, облеклото и бойното снаражение на него и войните му, възстановка на екипирането на бойците преди битка, както и религията и нейните символи в контекста на войната.

Възстановките се реализират от Сдружение за средновековни възстановки „Чигот“ и Сдружение „Търновци“ - гр. Велико Търново.