Новини

Какво се случи и какво предстои…  

Деултум - Малкият Рим в Тракия

Изложбата представя елементи от бойно снаряжение на римски войн от VIII Августов легион, както и интересни обредни предмети от военни гробници.

Изложбата ще гостува в музея на ТК "Акве Калиде" до 28.02.2020 г.