Новини

Какво се случи и какво предстои…  

Акве Калиде посреща славянски творци от "Свято Слово"

Публикуваме някои от творбите, вдъхновени от посещението на Акве Калиде през миналата година.

Gordana Vlajić

***

Bejah u Burgas.

Popih toplu vodu za zdravlja spas.

 

Spih u Burgas.

Snih Sveto slovo i poetski glas.

 

Ishodih iz Burgas.

I pomolih se za plodne mladosti klas,

 

pa poslah tajnu tebi...i tebi... i tebi... - u Burgas:

 

beskraj nije samo ka nebu, od nas.

Beskraj je od sunca ka tvom srcu. U Burgas.

 

Sve što postoji, u srcu ćeš pronaći.

I sve što će da postoji, iz tvog će beskraja izaći.

 

18. maj 2018.

Acve Сalide

 

ГОРДАНА ВЛАИЧ (Сърбия)

***

Бях в Бургас.

Пих гореща вода за здраве и спасение.

 

Заспах в Бургас.

 С неговото свято слово и поетичен глас.

 

Излязох от Бургас.

И се помолих на плодовитата  младост,

 

така че ти изпратих тайната ... и на теб ... и на теб...  – в Бургас:

 

Безкрайното не е само за небето, а и за нас.

Безкрайното е от слънцето до сърцата ни. В Бургас.

 

Всичко, което съществува, се намира в сърцето.

И всичко, което предстои, от вашата безкрайност ще тръгне.

 

18 май 2018 г.

Акве Калиде

Превод:  Роза Коцева

 

********

Борче Панов, Македония

ГРВНИ

Мајката земја го врти тркалото на времето

и грвни од безброј  деноноќија

им дарува на своите  ќерки –

на Акве Калиде – трите нимфи чуварки.

 

ГРИВНИ

Майката Земя върти колелото на времето

и гривни от безброй денонощия

подарява на своите дъщери –

трите нимфи пазителки на Акве Калиде.