Археологическа експозиция

Още ценна информация…

 Археологическите проучвания на това място са спорадични и с различна успеваемост. От 2008 г., благодарение на Община Бургас на мястото се работи системно и през всички археологически сезони до този момент. Разкрита е крепостната стена на древния град, която е с дебелина 2,60 м., а при северния вход достига до 4,85 м. Тя е с монолитен градеж от обработени каменни блокове и редове от тухли, споени с хоросан. В централната част на крепостта е открита и проучена голяма църква от VІ – ХІV век, което дава нови сведения за важността на града и като религиозен център.

При разкопките е изцяло разкрита централната зала на баните, наричана в античността „калдарий” – място за горещи процедури с минералната вода . Тя е с обща площ 220 кв. м и има два правоъгълни басейна с размери 3 х 5м., разположени на двете къси страни. Разкрита е отоплителната система –„хипокауст” от специални глинени тръби, по които върви топлият въздух от каналите с гореща вода и отоплява каменните плочи на пода.

Античният каптаж на два горещи извора с температура между 53 и 42 градуса е открит на 30м северозападно и е свързан с банята със сложна система от колектори и глинени водопроводи. Важно откритие е каптажът за студена вода в северната част на банския комплекс с дълбочина 5,3м, която също се е използвала за лечебни процедури в т.нар. „фригидариум”- басейн с хладка вода. Интересни резултати са получени от разкопаването на 8 помещения в източното крило на банския комплекс, където са били разположени вероятно магазините и кухненските помещения. Те са свързани с последния етап от функционирането на средновековните бани между Х и ХІІІ век, опожарени напълно през 1206 г. от латинския император Хенри ІІ.

Извършените геоложки сондажи и археологически анализи на мястото показват, че дълбочината на културните пластове е над 9 м и се откриват находки от ІV-І хил. преди Христа. Това означава, че при следващи проучвания се очаква откриването на по-ранни съоръжения, вероятно свързани с обитаването около минералните извори, използвани от хората и приемани за свещени още от най-дълбока древност.